1/4 - 31/5

1/6 - 30/6

1/7 - 10/9

11/9 - 30/10

ΒΙΛΛΑ Α ΤΥΠΟΥ, 50 τμ.

510 €

585 €

710 €

510 €

ΒΙΛΛΑ Β ΤΥΠΟΥ, 100 τμ.

570 €

640 €

900 €

570 €

οι τιμές είναι εβδομαδιαίες και ανά βίλλα.

Τρόπος Πληρωμής

Με την παραλαβή του μηνύματος κράτησής σας, θα σας στείλουμε αριθμό λογαριασμού για προκαταβολή 30%. Η εξόφληση γίνεται μετρητοίς με την άφιξη στο κατάλυμα.